Skip to content

Allan Gravgaard Madsen

Foto: Stine Vejen

Hædersprismodtager 2022
Allan Gravgaard Madsen
Komponist

CV

Links


Hjemmeside:

https://www.agm.dk/

Allan Gravgaard Madsen forløser med sin enkle konceptuelt stringente minimalisme orkestrets
evne til at forføre og fortrylle lytteren i koncertsalen.

’Stilstand og bevægelse’
Med anmelderen Henrik Friis ord:
’Fuldtonet poet med en fascinerende sans for at blande fængende smukke orkesterklange’

Allan Gravgaard Madsens samtidsværker afspejler vores tid og derfor er det en stor glæde at fejre hans særlige kunstneriske talent i Aarhus Symfoniske sal. Vi har brug for at finde sammen, reflektere, søge trøst – og her bringer Allans musikkunst os sammen.

Hans krævende måder at strukturere sit musikalske materiale på, såsom at opsætte regler og matematiske formler for toner og hente formelementer eller skygger fra historiske komponisters værker, ser ved første øjekast ud som umulige snublesten for skabelse af inderlig fortryllende symfonisk klang.

Alligevel, er det nærvær, sanselighed og en poetisk væren der kendetegner Allan Gravgaard Madsens musik. Vi kan høre at vi sidder her sammen – at vi er inddraget og at han har en særlig kærlighed til os mennesker uanset form, fylde og farve.

Selv siger han:
’Jeg prøver at skabe en bedre version af mig selv i min musik. Hvor min person har tendens til at være rastløs, plapre og have et uroligt indre liv, er min musik kontrolleret, enkel og nådesløs i sit udtryk.’

Allan Gravgaard Madsen har undervejs opdaget at hans nysgerrighed på menneskevæsenet er det, der beriger hans kreative proces – at hvis han knytter sig til og lader sig fascinere af andre menneskers særlige talent, så har han adgang til en uudtømmelig kilde af kunstnerisk materiale.

Derfor rammer hans værker helt ind i det intime rum der handler om os mennesker.

Mennesket er kilden til glitrende lydoverflader, vibrerende klangfarver, rum, toner, form og melodik.

Én tone kan opfattes med utallige facetter alt efter hvordan den gribes an, som i Nachtmusik – koncert for violin og orkester skrevet til Duo Åstrand/Salo, Danmark Radios Symfoniorkester, dirigeret af Ryan Bancroft.

Han gik helt og aldeles i stå med det værk, og så under et møde med Duo Åstrand/Salo, da Christina Åstrand helt enkelt skulle stemme sin violin, blev han indfanget af lyden af ’den åbne E-streng’. Den lyd gav ham simpelt hen ’kuldegysninger’. Der fandt han sin start – e’et!

Derfor begynder Nachtmusik med de to solister helt alene. De spiller tonen e. Mange, mange gange tonen e – hændelsesløst – »et ensomt og ubarmhjertigt ritual« der sætter præmissen for resten af værket.

 

Lige så intimt men mere komplekst bliver det i din Concerto Grosso (2018-22) skrevet til den verdenskendte strygekvartet Jack Quartet, Aarhus Symfoniorkester, dirigeret af Ryan Bancroft.

Her er selve musikkens indre strukturer og former inspireret af den personlige udveksling du har haft med strygekvartetten under værkets tilblivelse.

En af solisterne var under Coronanedlukningen f.eks. helt opslugt af Irving Berlin. Det kommer til udtryk i en forvrænget reference i værket, mens en anden af solisternes faste løbetempo udgør tempoet gennem en stor del af 1. sats.

På den måde fletter han et finmasket net af talsystemer, musikhistoriske hilsner og personlige fortællinger konkret ind i skabelsesprocessens kreative benspænd og ’regler’.

Allan Gravgaard Madsens musik handler altså ikke kun om at stryge violinen med hårene – den er også meget konkret, forsonende og med indbygget humor.

Som i hans musikalske oversættelse af ’Ouverture’ – åbning. Et glimt af hans meget direkte tilgang til os, hvor han stoler på at vi kan holde til det – også når det hele er lidt skævt.

Varmt tillykke med legatets hæderspris med ønske om at du fortsætter dit fine kunstneriske arbejde mange år frem til glæde for mange.

Motivering: Line Tjørnhøj.

 

Videoportræt

Video: Birgit Tengberg

Eksempler på værker

Back To Top